Scientology oprichter L Ron Hubbard erkend voor het aanmoedigen van interreligieuze samenwerking voor vrede

Scientology oprichter L Ron Hubbard erkend voor het aanmoedigen van interreligieuze samenwerking voor vrede
De heer Gustavo Guillerme spreekt zijn waardering uit voor L. Ron Hubbard

Gustavo Guillerme, voorzitter van het Wereldcongres voor Interculturele en Interreligieuze Dialoog erkende L Ron Hubbard voor het werk dat hij wereldwijd inspireerde.

Het is een uitnodiging om elkaar te steunen en bij te staan, door samen te werken aan een wereld waarin iedereen zowel ecologische duurzaamheid als spiritueel en fysiek welzijn kan bereiken,”- Ivan Arjona Pelado
BRUSSEL, BRUSSEL, BELGIË, 28 december 2023 /EINPresswire.com/ — In een wereld die vaak verdeeld is door verschillen, maakt de kracht van dialoog en wederzijds respect tussen verschillende spirituele paden de weg vrij voor een harmonieuzere wereldgemeenschap. Het recente bezoek van de heer Gustavo Guillerme, voorzitter van het Wereldcongres voor Interculturele en Interreligieuze Dialoog, aan het hoofdkantoor van de Scientology Kerk in Brussel dient als een symbool van hoop en een voorbeeld van wat er bereikt kan worden als religies zich verenigen voor vrede.

*** De ontmoeting van inspirerende geesten ***

Op 19 december 2023 vond er een belangrijke gebeurtenis plaats die het potentieel voor spirituele eenheid vertegenwoordigde. Gustavo Guillerme, een invloedrijke voorvechter van intercultureel begrip, betrad het gebouw van de Scientology Kerk – een plek die spirituele vrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Daar had hij een ontmoeting met Ivan Arjona, een enthousiaste vertegenwoordiger van Scientology bij Europese instellingen en de Verenigde Naties.

Deze ontmoeting ging verder dan alleen beleefdheden; het vertegenwoordigde een diepe waardering voor het invloedrijke werk geïnspireerd door L. Ron Hubbard, de grondlegger van Scientology. Zijn leerstellingen hebben wereldwijd weerklank gevonden met hun boodschap van het bevorderen van vrede, zowel in spirituele zin als op het gebied van het milieu.

*** Erkenning van L. Ron Hubbard, een visionair uit de 20e eeuw ***

Het hoogtepunt van deze belangrijke bijeenkomst was een eerbetoon aan de bijdragen van L. Ron Hubbard. Het was niet alleen een symbolisch gebaar, maar ook een duidelijk statement dat het streven naar vrede en begrip een bepaald geloofssysteem overstijgt.

Guillerme’s daad om Hubbard’s nalatenschap te eren dient als een uitnodiging voor alle religies om hun verschillen te overstijgen en de rode draad van vrede te herkennen die de mensheid verenigt.

*** De essentie van samenwerking tussen religies ***

Samenwerken tussen verschillende geloofsovertuigingen betekent niet dat je je eigen overtuigingen afzwakt; in plaats daarvan vergroot het onze capaciteit voor empathie en begrip. Het houdt in dat we erkennen dat elke traditie een sprankje goddelijkheid in zich draagt en verhalen met zich meedraagt die kunnen bijdragen aan het gezamenlijk bouwen aan vrede.

“Werken met Gustavo Guillerme en zijn Wereldcongres, dat nu 10 jaar bestaat, belichaamt perfect de essentie van de interreligieuze dialoog. Het is een uitwisseling van ideeën, het delen van waarden en een gezamenlijke inzet om onze wereld beter te maken” zei Ivan Arjona.

“Het is een uitnodiging om elkaar te steunen en bij te staan, door samen te werken aan een wereld waarin iedereen zowel een duurzaam milieu als geestelijk en lichamelijk welzijn kan bereiken.”- Ivan Arjona Pelado.

*** Een oproep tot actie ***

De erkenning van het werk van L. Ron Hubbard door het Wereldcongres voor Interculturele en Interreligieuze Dialoog dient als een krachtige boodschap voor alle geloofsgemeenschappen om samen te komen in het streven naar vrede.

“Het is een uitnodiging om elkaar te steunen en bij te staan, door samen te werken aan een wereld waarin iedereen zowel ecologische duurzaamheid als spiritueel en fysiek welzijn kan bereiken,” vervolgt Arjona.

“Geloofsgemeenschappen nemen een speciale plaats in binnen het weefsel van de samenleving. Ze fungeren vaak als cruciale ondersteunende netwerken en bieden troost en begeleiding aan hun volgelingen”, aldus Guillerme.

“Door deze invloed in te zetten voor vrede, kunnen religieuze leiders en hun volgelingen invloedrijke katalysatoren voor verandering worden. Het door L. Ron Hubbard geïnspireerde werk laat zien hoe het geloof milieubeheer kan bevorderen en fysiek en spiritueel welzijn kan stimuleren als kernelementen van een harmonieuze samenleving”, aldus Gustavo Guillerme vlak voor zijn reis naar het Vaticaan voor de lancering van het boek over Mama Antula, die op 11 februari aanstaande door paus Franciscus zal worden geheiligd.

*** Diversiteit omarmen met een verenigd doel ***

“De reis naar vrede wordt verrijkt door diversiteit in al haar vormen te omarmen. Elk geloof brengt zijn eigen unieke perspectief, rituelen en wijsheid, die bijdragen aan de collectieve menselijke ervaring. Door deze diversiteit te omarmen, zoals wordt geïllustreerd door het werk van Guillerme, kunnen we een verenigd front vormen tegen verdeeldheid en conflict” verklaarde Arjona in een hartverwarmende dankwoord.

“Het stelt ons in staat om ons te verenigen, niet ondanks onze verschillen, maar juist dankzij onze verschillen, terwijl we streven naar een gemeenschappelijk doel: vrede”, concludeerde Arjona.

Het erkennen en waarderen van de bijdragen van verschillende religies aan de wereldwijde vredesbeweging is essentieel. Het doorbreekt barrières en bevordert begrip. De erkenning voor het werk van L. Ron Hubbard, in het bijzonder het werk dat gedaan is om boeddhisten, hindoes, joden, christenen, moslims en meer te helpen, dient als een overtuigend voorbeeld van hoe wederzijds respect gesprekken kan verheffen en concrete resultaten kan opleveren bij het bereiken van vrede.

De toekomst is veelbelovend voor de interreligieuze dialoog als leiders als Gustavo Guillerme moedige stappen zetten om de vreedzame bijdragen van andere religies te eren. Dit schept een precedent voor open communicatie en samenwerking. Naarmate meer religieuze leiders dit voorbeeld volgen, wordt het potentieel voor het creëren van een vreedzame wereld steeds tastbaarder.

“Laten we inspiratie putten uit deze gedenkwaardige gelegenheid om een omgeving te creëren waarin verschillende religies kunnen samenwerken aan een groter goed en verenigd zijn in ons nobele streven naar vrede. Samen hebben we de kracht om een wereld op te bouwen waarin het bereiken van geestelijke, fysieke en ecologische harmonie niet slechts een droom is, maar een realiteit,” zei Ivan Arjona in een toespraak tot zijn groep.

ScientologyEU Newsroom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *